Kontakt

 

Prevádzka:                            Fakturačná adresa:
4Media s.r.o.                         4Media s.r.o.

Saratovská 2A                      Tranovského 37
841 02 Bratislava                 841 02 Bratislava
info@4-media.eu

 

Kontaktná osoba:

Bystrík Izakovič

0918 187 075